Thành phố Lux City Quy Nhơn là thủ tục 2 thuộc Tổ hợp căn hộ FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort tất cả diện tích lên đến mức 32 ha nằm trong Tổ hợp chung cư khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn khu nghỉ dưỡng. Bán căn